…

Wellness – Český Krumlov

Cílem zadání bylo navrhnout wellness areál v místě stávajícího vojenského prostoru na odlehlém severním okraji Českého Krumlova.

Hmotové řešení je nízkopodlažní vzhledem k reliéfu okolní krajiny, která vytváří v daném místě příjemnou kotlinu. Hlavními prvky areálu je wellness budova s bazénem a hotel. Tvar a orientace těchto hmot je dána světovými stranami a vytvořením osy směřující na stávající komplex domovů pro seniory. Otevření hmot a parteru spojuje wellness právě s jižní částí areálu, kde je situována relaxační zóna a komplex domovů pro seniory. Území by mělo působit harmonicky a klidně na hosty i zaměstnance. Areál je v severní části oddělen zklidněnou komunikací od sportovního ruchu a zástavby RD. V SZ části je navržen sportovní objekt pro squash a bowling s občerstvením.

Bazén, hmotově spojený s objekty wellness a hotelu, má severně samostatný parter navazující na sportovní venkovní plochy přes zklidněnou komunikaci. Hlavní vjezd do areálu je obklopen stromovou alejí a příjemný pocit umocňuje krajinářský park po levé straně. Příjezd před hotel je zakončen točnou a před hotelem je vjezd do podzemních garáží umístěných pod parterem mezi hlavní hmotou. Garáže jsou v podzemí komunikačně spojeny s hotelem i wellness. Areál je záměrně neprůjezdný, aby byla eliminována doprava a byl navozen pocit relaxace a bezpečí. Území je pokryto převážně parkovou trávou s hustě osazenými stromy. Podstatným prvkem území je zrekonstruované jezírko se stromy a lavičkami sloužící nejen hostům a klientům domova seniorů, ale i pro bytovou zástavbu v jižní části.

Podrobně v rámci studie je řešen objekt wellness a bazén. Wellness budova je funkčně složena z haly, restaurace, fitness, wellness zařízení a technického zázemí v podzemí. Západní i východní strana je obklopena partery s dlažbou. Konstrukčně jde o kombinovaný podélný systém s jedním podzemní a dvěma nadzemními podlažími, střecha je plochá. Fasáda přízemí je prosklená s černými rámovými profily. Druhé podlaží je architektonicky ztvárněno jako podkova lemována výraznými oranžovými lamelami. Hala přes dvě podlaží dělí hmotově objekt po délce a je tvořena skleněným obvodovým pláštěm Reynaers. Bazén, wellness i hotel jsou spojeny pomocí komunikačního krčku uzavírajícího prostor parteru.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal
  • Adresa:Česká republika, Český Krumlov (studentský projekt)
  • Návrh:09/2009