Architektonická a projekční kancelář

Jsme kolektiv mladých lidí věnující se architektuře a projektování pozemních staveb od roku 2010.

Poskytujeme kompletní soubor architektonických, projektových a konzultačních služeb při přípravě novostaveb, stavebních úprav nebo rekonstrukcí budov včetně poradenství během jejich realizací.

Ke každému projektu přistupujeme individuálně a komplexně, ať už jde o rodinný dům malého rozsahu či rekonstrukci historických bytových domů. V rámci konzultací se snažíme spojit požadavky a představy klienta s funkčností a efektivností navrhovaného objektu z praktického a ekonomického hlediska. Zpracováváme studie, kompletní projektovou dokumentaci pro územní řízení, pro ohlášení stavby resp. stavební povolení, dokumentaci pro provedení stavby a dokumentaci pro dodatečné povolení.

Spolupracujeme s  řadou odborníků z oboru statiky, požárně bezpečnostního řešení staveb, zdravotechniky, vytápění apod. Jsme klientovi nápomocni při výběru dodavatele stavby a provádíme autorské dozory na probíhající stavbě.

Zajišťujeme také inženýrskou činnost, kdy klienta zastupujeme na stavebních úřadech (včetně komunikace s dalšími dotčenými orgány) za účelem vydání stavebního povolení či ohlášení.

Naše služby

  • zaměření objektů pro potřeby projektové dokumentace
  • architektonické návrhy staveb - exteriér, interiér
  • zpracování projektové dokumentace všech stupňů (od studie po prováděcí dokumentaci)
  • inženýrská činnost
  • autorský dozor na stavbách
  • tvorba vizualizací - exteriér, interiér