…

Polyfunkční dům – Praha – Národní třída

Dům je navržen na jednu z posledních volných parcel na Národní třídě. Jde o volné nároží mezi ulicemi Mikulandská a Národní třída na Praze 1.

Hmota komplexně vyplňuje danou proluku, která je menších rozměrů. Dominantou návrhu je výrazný prosklený rohový trojúhelníkový cíp, který potlačuje jednoduchou kvádrovou hmotu. Hmota je celoplošně prosklena z bezrámových skleněných tabulí a výraz cípu vytváří předsazená fasáda z nerezového pletiva Tahokov SQ/20. Hmotově je odděleno 1.NP pomocí uskočení patra oproti horním podlažím a nejvyšší 6.NP, které je provedeno kontrastně z fasády dřevěných svislých lamel jako cizí objekt.

Konstrukčně se jedná o skeletový systém s předsazenou fasádou. Zastavěná plocha činí 826m², obestavěný prostor při výšce stavby 24,4m je i s podzemními podlažími 26100m³. Dělení hmoty odpovídá funkčnímu využití objektu. Ve dvou podzemních podlaží je parking přístupný pomocí automobilového výtahu, první nadzemní podlaží je využito pro obchody, druhé až páté patro tvoří kanceláře a v nejvyšším podlaží je umístěna pizzerie s terasou.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal
  • Adresa:Česká republika, Praha – Národní třída (studentský projekt)
  • Návrh:01/2009