…

Rodinný dům - Kamenný Újezd (Rokycany)

Navrhovaný objekt je novostavbou rodinného domu v Kamenném Újezdu, při okraji Rokycan.

Objekt je přízemní ve tvaru L s terasou v rohu půdorysu a je zastřešen plochou střechou s těžištěm mírně posunutým k severovýchodnímu rohu pozemku. Toto umístění plyne především z parcelace pozemku a umístění vstupu. Dům není podsklepen a má 1 nadzemní podlaží bez půdního prostoru.

Nově budovaná lokalita na okraji obce je řešena tradiční parcelací v proporcích pozemků cca 600-800m2. Hlavní nosná konstrukce objektu je navržena jako zděná. Střecha plochá provedena z dřevěných trámů. Fasáda je materiálově pojata jako jednobarevná bílá probarvená omítka, sokl objektu v tmavém odstínu, stejně jako rámy exteriérových výplní.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal
  • Adresa:Česká republika, Kamenný Újezd - Rokycany
  • Návrh:02/2013
  • Realizace:2013/2014
  • Užitná podlahová plocha:120 m2
  • Zastavěná plocha:149,9 m2
  • Plocha pozemku:666 m2
  • Obestavěný prostor:548 m3
  • Sklon střechy:2%
  • Max. výška atiky nad UT:3,67 m