…

Hotel – Český Krumlov

Zadané území pro vypracování návrhu wellness areálu se nachází v Českém Krumlově mezi Nádražním předměstím a vesnicí Vyšný severně od centra města.

Bývalý vojenský areál je z urbanistického hlediska velmi atraktivní lokalitou v návaznosti na centrum města i na dopravní spojení s Českými Budějovicemi. Klidné a harmonické prostředí tohoto místa, nezbytné pro lázeňský provoz, by mělo patřit mezi pozitiva daného areálu. Jedinečnost polohy mezi západním a východním pahorkem na jižním svahu zajišťuje úžasnou možnost tuto lokalitu dále rozvíjet k rekreačním účelům. Duch místa je nepopsatelný a stal se maximální možnou inspirací pro celý návrh.

Lázeňský hotel umístěn ve výše uvedeném areálu je navržen jako jednoduchá kompaktní hmota, která svojí výškou nenarušuje údolní pocit prostoru, a přesto se stává dominantním prvkem okolí. Hotel by měl poskytovat ubytování a služby restaurace nejen pro hosty lázní, ale i pro ostatní návštěvníky celého komplexu. Hmota objektu je zalomený jednoduchý kvádr (otevření prostoru parteru), kde v místě lomu je umístěno dominantní prosklené atrium dělící celou hmotu na dvě samostatná křídla. Při návrhu fasády bylo snahou použít moderních prvků a materiálů při vytvoření specifického lázeňského prostředí. V kontextu s prosklenou plochou atria je ve stejném duchu tvořeno prosklení celého prvního nadzemního podlaží. Tyto skleněné plochy tvoří jakýsi podstavec pro prosklenou fasádu dalších nadzemních podlaží. Provětrávaná fasáda je z fasádních desek Cetris v bílém lesku s vynášecí konstrukcí kotvenou do obvodového zdiva. Prosklené atrium je na ocelové konstrukci tmavě šedého odstínu stejně jako rámy prosklení 1.NP.

Koncept interiéru vstupního podlaží ukazuje možné řešení barevnosti a typů povrchů v prostoru atria, výběr nábytku, svítidel, recepčního pultu a dekoračních doplňků. Návrh uvážil funkci a místo daného prostoru a stejně jako na fasádě bylo snahou vytvořit moderní interiér v lázeňském duchu. Prostor atria je vyplněn lávkami spojující obě křídla ve vyšších podlažích se zábradlím z dřevěných vodorovných lamel a různě spuštěnými kulatými světly. Jako funkční a částečně dekorační osvětlení jsou v podhledu lávek bodová světla.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal
  • Adresa:Český Krumlov (studentský projekt)
  • Návrh:12/2010