…

Rodinný dům - Kolovraty

Navrhovaný objekt je novostavbou rodinného domu v Kolovratech, místní části Prahy.

Svým vzhledem a materiálovým pojetím se objekt snaží co nejvíce zapadnout do daného území a využít tak maximální způsobem potenciál stavebních parcel této oblasti v kontextu se zadáním investora. V zásadě je objekt složen ze dvou vzájemně prolnutých odlišně vysokých prostých hmot. Hlavní těžiště stavby je situováno při severní hranici se vstupem na pozemek. Návrh svým pojetím otevírá jihozápadní prosluněnou část zahrady, která je hmotou stavby chráněna od příjezdové veřejné komunikace a vytváří žádoucí intimitu zahrady. Fasáda hlavní hmoty domu je z bílé probarvené omítky zvýrazněna šedými prvky, jednopodlažní hmota je opatřena dřevěným vodorovným obkladem. Okna plastová v antracitovém odstínu.

Hmotové řešení vychází z provozního rozdělení domu na dvoupodlažní a jednopodlažní část. Obytný hlavní prostor se zázemím a ložnicí rodičů je umístěn v přízemí. Dětské pokoje jsou ve druhém podlaží přístupném přímým schodištěm. Dispozičně je dům navržen jako 5+kk. Součástí studie byl ideový koncepční návrh hlavního obytného prostoru vyjadřující materiálové a prostorové řešení obývacího pokoje a kuchyňského koutu v návaznosti na vnější terasu v zahradě.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal
  • Adresa:Česká republika, Praha Kolovraty
  • Návrh:12/2012
  • Užitná plocha:179 m2
  • Zastavěná plocha:152 m2
  • Plocha pozemku:940 m2
  • Obestavěný prostor:798 m3
  • Sklon střechy:3% (plochá střecha)
  • Max. výška atiky nad UT:6,58 m