…

Řadové domy - Sedlec-Prčice

Moderní městské bydlení v zeleni, jednoduché objemy staveb, vzdušná architektura prosvětlená velkými okny, to bylo základní ideou investorů a architekta.

Cílem návrhu bylo v této lokalitě vytvořit nový obytný soubor, který bude svojí hmotou i vzhledem citlivě zasazen k okolní zástavbě a i přesto bude navozovat pocit příjemného, svěžího a hlavně funkčního bydlení pro mladé rodiny s dětmi nebo naopak starší lidi, užívající si v klidné lokalitě poklidný podzim života. Tato cílová skupina měla výrazný vliv na celkové koncepční řešení oblasti-vytvořit finančně dostupné bydlení s prvkem zeleně v zahradě. Jednotlivé parcely řadových domů i parcely určené k výstavbě domů rodinných jsou spíše menší, stejně jako hmoty samotných objektů, i přesto se podařilo tuto hmotu maximálně využít pro komfortní moderní bydlení čtyř osob.

Geometrie pozemků a příjezdová komunikace určily orientaci vnitřní zklidněné komunikace ve směru sever-jih s jižním vstupem do území. Jihozápadní část v okolí vjezdu je určená pro nízkou zeleň s parkem a dětským hřištěm. Dále se po západní i východní straně komunikace rozvíjí rytmický ráz celkem patnácti řadových domů zakončený v severní oblasti pěti parcelami pro výstavbu rodinných domů. Parcely s rodinnými domy mají nejen funkční význam, aby mohla širší rodina bydlet v sousedství ve formě (prarodiče v řadové výstavbě, rodina produktivního věku v rodinném domě), ale také urbanisticko-architektonický, kdy rodinné domy tvoří hmotový i vzhledový přechod mezi typickou stávající zástavbou Sedlce a novým souborem řadových domů.

Samotné řadové domy v orientaci východ-západ mají příjemný, rytmický, přírodní výraz, otevírající prostor k solitérním rodinným domům. Rozhodli jsme se navrhnout domy jednoduchých kubických forem materiálově členěných na bílou probarvenou fasádu a svislý dřevený obklad citlivě a elegantně zapadající do toho harmonického prostředí. Tento efekt cíleně rozbíjí velké mohutné plochy a vytváří rytmus střídání materiálů paradoxně umocňující celkovou kompaktnost lokality a čistotu návrhu. Silný motiv uskakující uliční fronty určuje povahu území a vytváří výraz pro celý komplex.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal, Ing. Jakub Malý
  • Adresa:Česká republika, Sedlec-Prčice
  • Návrh:10/2013