…

Rodinný dům - Rudná u Prahy

Jednu z posledních zbylých parcel v nově zastavované lokalitě v Rudné u Prahy zakoupil investor s myšlenkou brzké výstavby rodinného domu pro svou rodinu.

Jeho představou bylo maximálně využít jižní slunnou část zahrady, což si vzhledem k vstupu z jižní příjezdové komunikace žádalo umístění hlavní hmoty k severní hranici pozemku. Zvoleným hmotovým řešením se dům otevírá na jihozápadní světovou stranu do plánované terasy s pergolou a bazénem. Unifikovaná geometrie pozemku předurčila půdorysné rozmístění objektu a jednotlivých místností. Objekt je tvořen dvěma kolmými částečně propojenými hmotami o různých výškách pultového charakteru.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal
  • Adresa:Česká republika, Rudná u Prahy
  • Návrh:11/2014
  • Užitná podlahová plocha:141 m2
  • Zastavěná plocha:177 m2
  • Plocha pozemku:870 m2
  • Obestavěný prostor:780 m3
  • Sklon střechy:23° a 5°
  • Max. výška atiky nad UT:5,60 m a 4,00 m