…

Rodinný dům - Vlašim

Jde o stavební úpravy a půdní vestavbu stávajícího rodinného domu.

Stavbou nebude změněna hmotová proporce objektu. Dům je půdorysně ve tvaru obdélníku, který je v západní části půdorysně odskočen a přechází do nepravidelného tvaru, vstup do objektu je z jihu (dvora). Dům je částečně podsklepen pouze pod schodištěm a má 1 nadzemním podlaží s půdou (nově podkrovím). Střecha stavby je šikmá sedlová. Odstupové vzdálenosti od hranice pozemku a okolních staveb jsou stávající. (ve stávajícím stavu rodinný dům obsahuje ještě hospodářskou část, nově využitou jako obývací pokoj).

Architektonický návrh vychází ze stavebního programu a z možností objektu. Stavební program investora jsme se snažili zakomponovat do stávající hmoty příjemného vesnického objektu s přechodem do moderního svižného vzhledu. Těžiště objektu je umístěno v severní části, kde se rozpíná stávající objekt RD.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal
  • Adresa:Česká republika, Vlašim
  • Návrh:04/2015
  • Realizace:2015-2016
  • Užitná podlahová plocha:155,6 m2
  • Zastavěná plocha:125,3 m2
  • Plocha pozemku:385 m2
  • Obestavěný prostor:860 m3
  • Sklon střechy:43°
  • Max. výška atiky nad UT:7,79 m