Rodinný dům - Praha Vokovice

Architektonická studie řeší krajní řadový dům původně prvorepublikové vily, která prošla v 70-tých letech přestavbou a zvětšením do současného stavu.

Vnitřní dispozice je nyní využita jako tři samostatné bytové jednotky 3+1 a 1+1 v přízemí a 3+kk v podkroví. Vzhledem k potřebám pro moderní současné bydlení a specifickým požadavkům investora se po vyhodnocení nákladů na původně plánovanou rekonstrukci záměr pozměnil a stávající objekt krajní řadové vilky je plánováno zbourat, včetně původní garáže v prostoru zahrady.

V místě toho objektu jsme navrhli novostavbu domu, která nejenže reflektuje stávající vzhled stavby (zasažený nepříliš vhodnou přestavbou v 70-tých letech), ale především původní vizáž prvorepublikové vily v kontextu s druhým krajovým objektem tohoto dotčeného trojbloku. Vzhledem k určitému potřebnému hmotovému nárůstu bylo snahou příjemně skloubit původní styl domu s moderními prvky směrem do zahrady a zachovat původní uliční ráz celého trojobjektu. Hmota směřující do zahrady tak nepůsobí rušivě a zachovává genus loci této žádané stylové lokality. Sedlová dominantní geometrie střechy štítu je zachována a ustupující terasové hmoty objektu směrem do zahrady se snaží o příjemný přechod do severní klidové části pozemku. Volba materiálů a povrchů fasády podporuje „nenásilnost“ užití podružné severní hmoty a vytváří společně s terasami příjemný přírodní efekt v prostoru zahrady.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal
  • Adresa:Česká republika, Praha - Vokovice
  • Návrh:09/2013
  • Realizace:2015
  • Zastavěná plocha:209,9 m2
  • Plocha pozemku:535 m2