Rodinný dům - Křenice u Říčan

Tento návrh řeší novostavbu rodinného domu na nově budovaných satelitových pozemcích v obci Křenice u Říčan.

Dům je půdorysně ve tvaru dvou obdélníků, dvě samostatné jednoduché přisazené hmoty. Architektonický návrh vychází ze stavebního programu investora a z možností parcely. Dům je umístěn na pozemku tak, aby stavba umožnila co nejvíce využít zahradu vzhledem k vjezdu a vstupu na pozemek. Poměrně rozsáhlé, zato jednoznačné, zadání investora jsme se snažili zakomponovat do jednoduchých hmot a vytvořit vnitřní prostorné, útulné bydlení pro mladou rodinu s dispozicí 6+kk a garáže.

Objekt je založen na základových betonových pasech se ztraceným bedněním. Zdivo objektu voleno systémové Ytong tl. 300 mm (vč. příček) se 150 mm tepelné izolace. Stropní konstrukci nad 1.NP tvoří železobetonové dutinové betonové panely. Konstrukce pultové střechy je řešena dřevěnou trámovou soustavou. Zastřešení pultové střechy je provedeno z PVC, terasa nad garáží je zastřešena klasickou skladbou spádovanou do dešťových svodů, podlahu tvoří betonová dlažba.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal
  • Adresa:Česká republika, Křenice u Říčan
  • Návrh:10/2013
  • Realizace:2014/2015
  • Užitná plocha:224 m2
  • Zastavěná plocha:171 m2
  • Plocha pozemku:1127 m2
  • Obestavěný prostor:920 m3
  • Sklon střechy:
  • Max. výška atiky nad UT:6,88 m