Rodinný dům - Křenek (Stará Boleslav)

Navržený objekt je novostavbou rodinného domu v Křenku, místní části Staré Boleslavi.

Svým vzhledem a materiálovým pojetím se objekt snaží vytvořit příjemné přízemní bydlení na rozlehlé parcele při samotném konci zástavby obce. Dům je půdorysně ve tvaru jednoduchého obdélníku, solitérní jednoduché hmoty, není podsklepen a má 1 nadzemní podlaží, čímž se objekt realizačně řadí mezi ekonomicky přijatelné stavby.

Architektonický návrh vychází především ze zadání investora, neboť při takového rozloze pozemku nebylo nutné se jejím tvarem a plochou nikterak omezovat. Jednoznačný stavební program jsme se snažili zakomponovat do jednoduché kompaktní hmoty. Hlavní nosná konstrukce objektu je navržena jako zděná. Střecha sedlová tvořena příhradovými sbíjenými vazníky s klasickou skládanou betonovou krytinou. Pergola a závětří je navržena jako dřevěná tesařská konstrukce.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal
  • Adresa:Česká republika, Křenek – Stará Boleslav
  • Návrh:12/2013
  • Realizace:03/2015
  • Užitná podlahová plocha:125 m2
  • Zastavěná plocha:207 m2 (včetně pergol)
  • Plocha pozemku:4992 m2
  • Obestavěný prostor:790 m3
  • Sklon střechy:30°
  • Max. výška hřebene nad UT:5,95 m