Rodinný dům - Heřmaničky

Návrh řeší novostavbu rodinného domu.

Dům je půdorysně ve tvaru jednoduchého obdélníku situovaného uprostřed parcely s těžištěm mírně posunutým k severní hranici pozemku. Dům není podsklepen a má 1 nadzemní podlaží s půdním prostorem tvořeným příhradovými sbíjenými vazníky.

Hlavní nosná konstrukce objektu je navržena jako zděná, střecha sedlová provedena z příhradových dřevěných sbíjených vazníků se střešní betonovou taškovou krytinou-vazníky tvoří zároveň stropní konstrukci nad 1.NP. Fasáda je materiálově pojata jako kamenný obklad v provětrávané skladbě obvodové konstrukce, sokl objektu je v tmavém odstínu. Dotčená parcela určená k zástavbě je situována v katastrálním území Heřmaničky na okraji zástavby mezi parcelami různého typu a tvaru. Okolní pozemky jsou využívány jako příjezdová komunikace, rodinný dům rodičů a zemědělské plochy typické pro tuto lokalitu.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal
  • Adresa:Česká republika, Heřmaničky
  • Návrh:06/2012
  • Realizace:2013/2014
  • Užitná podlahová plocha:170 m2
  • Zastavěná plocha:208 m2
  • Plocha pozemku:1798 m2
  • Obestavěný prostor:1098 m3
  • Sklon střechy:30°
  • Max. výška hřebene nad UT:6,80 m