Rodinný dům - Dobříš

Navrhovaný objekt je novostavbou rodinného domu v Dobříši mezi dobře uspořádanými parcelami různého typu.

Koncepce návrhu vychází z jednoduché hmoty, tvaru pozemku a umístění terasy. Objekt rodinného domu je umístěn v severozápadním rohu parcely a jsou maximálně využity a zachovány stávající půdorysné tvary pozemku v blízkosti lesa a přírody, tomu také odpovídá materiálové pojetí fasády domu. Objekt je ve tvaru dvou vzájemně šikmo posunutých a protínajících se kvádrů, z nichž ten půdorysně menší je vyšší a obsahuje podkroví. Obě části jsou zastřešeny plochou střechou. Dům není podsklepen a má 1 nadzemním podlaží. Výškově je stavba posazena na hranici stávajícího terénu.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal, Ing. Jakub Malý
  • Adresa:Česká republika, Dobříš
  • Návrh:02/2011
  • Realizace:2011/2012
  • Užitná podlahová plocha:135 m2
  • Zastavěná plocha:117 m2
  • Plocha pozemku:617 m2
  • Obestavěný prostor:490 m3
  • Sklon střechy:
  • Max. výška atiky nad UT:5,98 m