Rekonstrukce ZŠ na polyfunkční dům – Červený Újezd

Řešený objekt se nachází v centru obce Červený Újezd u Votic, je významnou dominantou vesnice a utváří urbanistický prostor návsi.

Jde o historickou stavbu základní školy, která prošla v minulosti nešetrnými zásahy do svého exteriéru, čímž velmi utrpěl její původní ráz. Vzhledem k dlouhodobému neplnění své funkce byl její stav tristní. S ohledem na předpokládaný demografický vývoj spádové oblasti, je nemožné udržení původní funkce. Návrh rekonstrukce proto řeší přestavbu této budovy na polyfunkční dům, který by sdružoval funkci bytovou a občanského vybavení. Snahou návrhu fasády bylo vrátit stavbě v určité míře původní výraz s historickými prvky. Stavba obsahuje jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a půdní prostor s potenciálem pro zřízení podkrovních bytů. Cílem rekonstrukce je prozatím přestavba pouze prvního a druhého nadzemního podlaží.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal
  • Adresa:Česká republika, Červený Újezd u Votic, okres Benešov
  • Návrh:04/2009
  • Délka objektu:22,4 m
  • Šířka objektu:11 m + 4,85 m
  • Výška hřebene:13,75 m
  • Obestavěný prostor:2368,0 m3