Návrh kuchyně – Tábor

Zadáním truhláře bylo navrhnout prostorové a materiálové řešení kuchyně do novostavby rodinného dvojdomu v Táboře.

Kuchyně maximálně využívá zadaný prostor, který není příliš prostorný. Členění jednotlivých kuchyňských ploch je výsledkem komunikace a požadavků investora s podněty a zkušenostmi architekta a truhláře. Investor měl poměrně jednoznačnou představu materiálového i prostorového řešení, tudíž šlo především znázornění jeho představ. Celkový výraz zohledňuje příjemné a funkční řešení s vestavěnými spotřebiči, které si investor vybral při společných konzultací se zhotovitelem kuchyně.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal
  • Adresa:Česká republika, Tábor (Sezimovo Ústí)
  • Návrh:11/2013