Rekonstrukce bytového domu – Praha 3, ul. Vlkova

Návrh toho záměru řeší rekonstrukci bytového domu v exponované lokalitě pražského Žižkova, konkrétně v ulici Vlkova poblíž hlavní Seifertovy ulice.

Jedná se o stávající bytový činžovní dům se čtyřmi nadzemními podlažími, sklepními prostory a využitelnou půdou, která nyní nebyla předmětem vestavby. Zadáním investora bylo provést dispoziční úpravy v rámci oprav celého objektu pro současné požadavky na bydlení a kvalitu prostředí. Řešeny tedy jsou primárně jednotlivé byty, které byly vhodně pospojovány, či jinak stavebně upraveny, aby splnily požadavky dnešní klientely. Stěžejní věcí rekonstrukce byla komunikace s odborem památkové péče, především s ohledem na výměnu či repasi exteriérových výplní, společných prostor v objektu včetně vstupních dveří do jednotlivých bytů, a v neposlední řadě oprava a nová barevnost uliční fasády.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal, Ing. Jakub Malý, Ing. arch. Martin Červenka
  • Adresa:Česká republika, Praha 3 – Žižkov, ul. Vlkova
  • Návrh:02/2012
  • Realizace:2013
  • Zastavěná plocha:264 m2
  • Obestavěný prostor:5900 m3
  • Sklon střechy:32°
  • Max. výška hřebene nad UT:20,44 m