Rekonstrukce a nástavba bytového domu – Praha 3, ul. Víta Nejedlého

Studie řeší stavební úpravy, přístavbu a nástavbu bytového řadového domu z přelomu minulého a předminulého století v zastavěné a urbanizované části města.

Nástavba je řešena jako dvoupodlažní se zachováním charakteru stavby. Stavba zhodnocuje objekt ve vlastnictví investora. Staveniště je stávající parcela s řadovým činžovním domem a přilehlým dvorem přístupným přes dům. Stavební konstrukce jsou na hranici životnosti a vyžadují rozsáhlou sanaci. Z historického hlediska se jedná o běžný bytový dům. Stavba zhodnocuje stávající objekt, který je dispozičně i technicky v nevyhovujícím stavu. Realizací záměru dojde ke zhodnocení stávajícího objektu a rozšíření bytového fondu v řešené lokalitě. Stavba řeší dispoziční změny v řešeném objektu tak, aby dispozice v nově navržených jednotkách odpovídala současným požadavkům na kvalitu bydlení.

Stavba je řešena v souladu s architektonickým a výtvarným řešením okolní zástavby a svoji hmotou zapadá do výškově ustupující posloupnosti řadových činžovních domu v nejbližším okolí. Je zachováno členění stávající uliční fasády, štukatérské prvky nástavby jsou řešeny obdobně jako na stávající části v jednodušším provedení tak, jak je obvyklé v řešené lokalitě.

  • Autor:Ing. arch. Michal Dohnal
  • Adresa:Česká republika, Praha 3 – Žižkov, ul. Víta Nejedlého
  • Návrh:02/2014
  • Realizace:04/2015
  • Zastavěná plocha:205 m2
  • Obestavěný prostor:4660 m3
  • Sklon střechy:28°
  • Max. výška hřebene nad UT:21,60 m